کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اتحادیه های کارگری دانمارک  

جنبش کارگری دانمارک روز شنبه 1 بهمن ماه با تظاهرات در میدان شهرداری شهر کپنهاک همبستگی خود را با مبارزات مردم ایران اعلام کردند..

در بیانیه ایی که از سوی اتحادیه های کارگی دانمارک منتشر شده آمده است: ما اتحادیه های کارگری دانمارک از مبارزات مردم ایران برای آزادی و برابری و  رفاه حمایت میکنیم و خواهان: توقف فوری اعدامها، آزادی فوری همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی،  آزادی  برای تشکیل تشکلهای سیاسی و کارگری و حق تشکیل ازاد تظاهرات و میتینگ، لغو تبعیض جنسی و حجاب اجباری زنان، هستیم.