کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، با اکثریت قاطع، قطعنامەای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند و “نگرانی عمیق” خود نسبت بە عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ابراز داشت.

از ٣۵ کشوری کە عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، سی کشور به این قطعنامه رای مثبت و دو کشور چین و روسیه رای مخالف و سه کشور هند، پاکستان و لیبی هم رای ممتنع دادند. در این قطعنامه شورای حکام از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستە است کە بدون اتلاف وقت با آژانس انرژی اتمی همکاری کنند. همچنین وزارت خارجه ایران صبح روز پنجشنبه ۱۹ خرداد در بیانیه‌ای در واکنش به این قطعنامه گفته، این کشور “به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب این قطعنامه، گام های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین‌های فرا پادمانی از جمله آنها است‌”.