کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تصرف اراضی مردم رودبار به نفع زمین‌خواران رژیم

تصرف اراضی مردم رودبار به نفع زمین‌خواران رژیم3

طبق گزارشات، چندصد هکتار از اراضی متعلق به مردم روستای “حلیمه جان” شهرستان رودبار گیلان، تحت عنوان “طرح سامان‌دهی گردشگری جنگل‌های شمال” در حال تصرف هستند.

طبق تصاویری که منتشر شده، یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی به منظور مقابله با مقاومت مشروع مردم معترض به این روستا گسیل شده‌اند. طبق این گزارش، با پوشش اجرای این طرح ضد زیست‌محیطی که مصوب سال ١٣٩۵ مجلس رژیم است، جنگل‌ها، مراتع و دیگر اراضی روستای حلیمه جان تصرف و در آن‌ها سوئیت‌های اقامتی و دیگر ابنیه درآمدزا احداث می‌شوند. گفتنی است، این طرح غیر از بعد حقوقی آن که به سلب مالکیت ساکنان این منطقه از املاکشان منتهی می‌شود، از جنبه‌ زیست‌محیطی نیز باعث قطع هزاران اصله درخت و نابودی پوشش طبیعی خواهد شد.