کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تصادف مینی بوس کارگران معدن آسمینون منوجان

روز یکشنبه 15 بهمن ماه در پی تصادف مینی بوس حامل کارگران معدن آسمینون منوجان با یک دستگاه خاور شماری از کارگران زخمی شدند.

برپایه گزارش منتشر شده مینی بوس حامل این کارگران که در حال انتقال آنها به سر کار بود، به دلیل فرسوده بودن و همچنین نااستاندارد بودن جاده  تعادل خود را از دست داده و با یک دستگاه خاور برخورد می کند. گفتنی است در جریان این تصادف دستکم ۲۰ کارگر این معدن از ناحیه دست و پا دچار شکستگی و به بیمارستان منوجان منتقل شده اند.