کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تصادف مینی بوس حامل کارگران معدن آسمینون منوجان

در پی برخورد مینی بوس حامل کارگران معدن آسمینون منوجان با دو دستگاه خودرو و کامیون روز شنبه 19 خرداد ماه، دستکم هفت شهروند از جمله چهار کارگر معدن زخمی شدند.

به گفته منابع محلی، در جریان این سانحه رانندگی که در دوراهی نودژ محور منوجان به رودان رخ داده است، “راننده و چهار کارگر مینی بوس به همراه راننده خودروی سواری پراید و راننده کامیون زخمی شدند که وضعیت جسمانی راننده پراید وخیم است.” از هویت زخمی های این سانحه رانندگی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.