کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تشکیل پرونده جدید و صدور کیفرخواست برای محمد حبیبی

محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران،روز شنبه ١٣ آبان ماه برای پرونده ای جدید به دادگاه فراخوانده شد.

این فعال صنفی در تاریخ ۲۰ دی ماه در شعبه دوم دادگاه رژیم در شهریار به اتهام اجتماع و تبانی محاکمه خواهد شد.این پرونده مربوط به بازداشت این فعال صنفی در تاریخ ۱۶ فروردین سال جاری است و مصادیق  درج شده در پرونده مربوط به تجمعات معلمان در اعتراض به مسمومیت های سریالی دانش اموزان مدارس دخترانه در تاریخ ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۱ است.گفتنی است که این فعال صنفی در طی  سال های گذشته نیز بخاطر فعالیتهای صنفی بازداشت شده و این سومین بار است که در طی این سالها به دادگاه های رژیم فراخوانده می شود.