کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تشکیل «جبهه مردمی» جدید توسط چپ ها در فرانسه

چپ فرانسه، از جمله سبزها و حزب چپ رادیکال، «فرانسه تسخیر ناپذیر»، روز دوشنبه 21 خرداد ماه، با تشکیل ائتلاف واحد برای شرکت در انتخابات زود هنگام پارلمانی موافقت کردند.

در کنفرانس مطبوعاتی، نمایندگان احزاب چپ اعلام کردند که: جبهه مردمی همه احزاب چپ، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌ها و شهروندان را کنار هم گرد می‌آورد. رهبران احزاب چپ فرانسه شامل مارین توندلیه(حزب سبزها)، اولیویه فور(حزب سوسیالیست‌ها)، فابین روسل(حزب کمونیست‌ها) و مانوئل بومپارد(حزب چپ رادیکال فرانسه تسخیر ناپذیر) در کنفرانسی مطبوعاتی در مقابل ساختمان حزب سبزها در پاریس از تشکیل «جبهه‌ی مردمی» برای انتخابات پارلمانی زود هنگام ۳۰ ژوئن و مقابله با راست‌گراهای افراطی خبر دادند.