کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تشکل‌سازی برای حجاب اجباری و سرکوب سازماندهی‌شده زنان 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رژیم، روز سه شنبه 11 مردادم اه خواستار وضع قوانین جدی در رابطه با حجاب اجباری و “تشکل‌سازی” در همه مراکز، ادارات و سازمان‌ها برای تحمیل آن به زنان شده و گفته است حجاب در جامعه “فوریت” پیدا کرده است.

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” در یک مصاحبه خبری، با اشاره به عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال گذشته گفت: “اگر امر به معروف و نهی از منکر بخواهد جایگاه خود را پیدا کند باید در همه سازمان‌ها، در همه نهادها در فرهنگ خانواده و در تعاملات مردمی ظهور و بروز پیدا کند.” او خواستار این شده که “نهی از منکر و امر به معروف” در تمامی عرصه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان “ورود” کند. کاری که جمهوری اسلامی در این چند دهه برای آن، سازماندهی و ماشین سرکوب درست کرده، اما تاکنون موفق نبوده است.