کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

تشکر و قدردانی

 

بعد از اعلام خبر مرگ نابهنگام رفیق رحمان نجات عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و از کادرهای شناخته شده و قدیمی کومه له، بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی، نهادهای کارگری و دوستان و رفقای مبارز قدیمی از طرق مختلف، چه با شرکت در مراسم خاکسپاری و حضور در مراسم گرامیداشت یاد وی که در مقر مرکزی کومه له برگزار گردید، چه از طریق صدور اطلاعیه های علنی و یا ارسال پیام تسلیت و یا از راه تماس های تلفنی با ارگانهای رهبری همدردی خود را باصفوف تشکیلات حزب و کومه له و با خانواده وی ابراز داشتند.
بدینوسیله از همه این احزاب، سازمانها، نهادها و دوستان و رفقای عزیز و گرامی که به اشکال مختلف همدردی و محبت های خود را ابراز داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.اگرچه غم از دست دادن عزیزانی چون رحمان همیشه سخت و طاقت فرسا ست، لیکن ابراز همدردی و تسلیت و حضور گرم و صمیمانه شما غم و اندوه از دست دادن وی را قابل تحمل تر کرد.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۲۶ تیر ۱۳۹۶
۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷

پست های مرتبط این دسته

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

-

بیانیه حزب کمونیست ایران به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه  برای محو خشونت علیه زنان

-

اطلاعیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

-

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت مردم سراسر ایران، به یک اعتصاب عمومی در پشتیبانی از مردم کردستان

-

حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): حمایت از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

اطلاعیه کمیته مرکزی کومەله

-