کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تشدید کمبودهای دارویی در سه ماه اول سال جدید

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی روز چهارشنبه 1 فروردین ماه درباره چالش‌های اقتصاد دارو در سال ۱۴۰۳ گفت که احتمالا در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ کمبود‌های دارویی بیشتر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی با اشاره به کمبود نقدینگی ارز برای تهیه مواد اولیه گفته است که طلب شرکت‌های دارویی از مراکز دولتی به شدت بالا رفته است.وی تاکید کرده است که اگر وضع موجود ادامه یابد و به فوریت تصمیم‌گیری نشود،کمبود‌های دارویی بیشتر می‌شود.گفته میشود که کمبود دارو در ایران معضلی است که در سال‌های اخیر تشدید شده و اعتراض خانواده‌های مبتلا به بیماری خاص را در پی داشته است.ایران اکثر داروهای اساسی خود را تولید می‌کند،اما وقتی صحبت از داروهای پیشرفته‌تر می‌شود به شدت به واردات متکی است.اگرچه برخی کمبود داروها را با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مرتبط می‌دانند،با این‌حال کارشناسان این مورد را کافی ندانسته و معتقدند که مشکلات کمبود دارو عمدتا به‌دلیل سوءمدیریت مقامات جمهوری اسلامی است.