کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تشدید فضای امنیتی در خوابگاه دانشگاه الزهرا

گزارشات منتشرشده در روز یکشنبه 26 فروردین ماه حاکی از آن است،حدود ۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا که ساعت ۵ صبح از شهرهایشان برگشته بودند تا ساعت ۶ صبح اجازه ورود به خوابگاه را نداشتند.

چندین روز پیش نیز چمدان تعدادی از دانشجویان قبل از عبور از گیت به علت برگزاری مراسم احیا تفتیش شده است.به دنبال چند اکسیون اعتراضی در رابطه با مشکلات آموزشی دانشجویان در روزهای جاری،فضای امنیتی دانشگاه‌ها بازهم تشدید شد.همچنین شورای صنفی دانشجویان در کانال تلگرامی خود از ممنوع الورودی گسترده دانشجویان دانشگاه الزهرا در روز دوشنبه خبر داد.این شورا نوشت گیت ورودی این دانشگاه در اقدامی عجیب و غیرقانونی،به بهانه‌های واهی و حتی بدون ارائه دلیل،تعداد زیادی از دانشجویان را ممنوع‌الورود کرده است.