کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تشدید فشار نیروهای امنیتی بر دانشجویان

در تداوم اعمال فشار مضاعف بر دانشجویان توسط حراست دانشگاه،روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، دو نفر از دانشجویان دانشگاه تهران از حق تحصیل محروم شدند.

آبتین بهرنگ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران،روز سه شنبه توسط شورای بدوی انضباطی این دانشگاه به دو نیمسال محرومیت از تحصیل (یک نیمسال به صورت تعلیقی و یک نیمسال به صورت قطعی) و اخراج از خوابگاه محکوم شد.همچنین زانا سجودی دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران و یکی از قهرمانان کاراته توسط کمیته انضباطی به یک ترم منع موقت از تحصیل با احتساب در سنوات،توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجویی محکوم شد.