کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تشدید جو امنیتی در اصفهان در پی فراخوان کشاورزان

به دنبال انتشار فراخوان‌ کشاورزان با هدف برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به بی آبی، روز جمعه ۱۲ آذر ماه، نیروهای سرکوبگر رژیم مسیرهای منتهی به پل خواجو و بستر زاینده‌رود را از ساعت پنج صبح به طور کامل محاصره کردند.

ویدئوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، حاکی از حضور گسترده نیروهای سرکوبگر و تشدید جو امنیتی سنگین در شهر اصفهان است. گفته می‌شود، نیروهای سرکوبگر رژیم در اماکن دولتی مستقر شده و همچنین نیروهای لباس شخصی در سطح شهر به صورت متراکم مستقر شده اند.