کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تشدید اعتراضات کشاورزان در فرانسه

اعتراضات کشاورزان ناراضی از سیاست‌های دولت در فرانسه همچنان در حال شدت گرفتن است و کشاورزان بزرگراه ها را در سراسر کشور مسدود کرده و  جلوی وزارتخانه ها  کود و زباله انباشته می‌کنند.

خواسته‌های این کشاورزان به طور کلی متفاوت است به طوری که آن‌ها بیان میکنند،بیشترین ضربه را از اصلاحات محیط زیستی و جنگ اوکراین خورده‌اند.آنان در شرایط تورمی اروپا باید مورد حمایت قرار می‌گرفتند اما در عین حال شاهد آن هستند که یارانه‌های سوخت و کود کشاورزان نیز حذف شده است.گفتنی است که شمار زیادی از کشاورزان و کامیون داران به مدت یک هفته است که جاده‌های اصلی را با تراکتور و کامیون‌های خود مسدود کرده‌اند.کشاورزان می‌گویند که سیاست‌های زیست محیطی مقامات،تولیدکنندگان ملی را غیررقابتی می‌کند.همچنین واردات محصولات کشاورزی اوکراین به کلِ اتحادیه اروپا به منظور حمایت از این کشور جنگ‌زده؛عملا باعث شده تا محصولات آنان روی دست کشاورزان بماند.