کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ترک خانه توسط مردان متاهل به دلیل مشکلات اقتصادی

در پی افزایش بی رویه هزینه های زندگی و تورم افسارگسیخته و بی‌سرپناه شدن خانواده‌ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی پدیده ی ترک خانواده توسط مردان در ایران روبه گسترش است.

به گفته ی یکی از مدیران یک موسسه خیریه،  مراجعه زنان با فرزندان‌شان به این موسسه به دلیل ترک همسران آن‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر شده، چرا که همسران آن‌ها به دلیل فقر وبیکاری نمی‌توانستند هزینه‌های خانواده راتامین کنند و خانه را ترک کردند. همچنین درهمین‌باره، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می‌گوید: «وقتی اقتصاد خوب نباشد حال بقیه بخش‌ها خوب نخواهد بود، وقتی بحران‌ها تشدید می‌شوند بر روی همه چیز از جمله بر روی روابط اعضای خانواده تاثیر منفی دارد که یکی از آن‌ها همین مسئله ترک خانه توسط مردان متاهل است.»