کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ترک تحصیل ۱۷۰۰ دانش آموز در استان اصفهان

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان: برابر آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۷۰۰ نفر از دانش آموزان این استان، طی دوران همه گیری ویروس کرونا ترک تحصیل کرده اند.

قابل ذکر است، فقر و نداری در نتیجه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، عامل نخست ترک تحصیل دانش‌آموزان در ایران است، و از دو سال پیش با شیوع کرونا، بسیاری از دانش‌آموزان ایرانی نیز از آموزش محروم شدند، چرا که نه توان خرید تلفن همراه یا تبلت را داشتند و نه مناطق عشایری و روستایی آن‌ها به اینترنت دسترسی داشت.