کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

ترک بریتانیا از سوی چندین هزار پرستار خارجی

ترک بریتانیا از سوی چندین هزار پرستار خارجی1

افزایش ناگهانی شمار پرستاران خارجی که برای موقعیت‌های شغلی جدید خاک بریتانیا را ترک می‌کنند،نگرانی‌هایی را در میان مقامات درمانی این کشور برانگیخته است.

هرسال به طور متوسط حدود ۹ هزار پرستار متولد خارج از اتحادیه اروپا بریتانیا را ترک کرده و در کشور دیگری مشغول به کار می‌شوند.بنابر آمارها تعداد مجموع پرستاران در بریتانیا که به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دو برابر شده و به رکورد ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر رسید که این عدد در مقایسه با سال قبل از همه‌گیری کرونا،چهار برابر افزایش یافته است.اکثریت قریب به اتفاق کسانی که خاک بریتانیا را ترک می‌کنند به ایالات متحده،نیوزلند یا استرالیا می‌روند؛کشورهایی که پرستاران در آنها بسیار بیشتر از بریتانیا (گاهی اوقات تا دو برابر) دستمزد می‌گیرند.بر اساس تحقیقات بنیاد بهداشت انگلیس،بسیاری از این پرستاران تا سه سال در بریتانیا کار کرده بودند.این در حالی است که نظام درمانی بریتانیا با معضل ۴۰ هزار موقعیت شغلی خالی برای پرستاران دست و پنجه نرم می‌کند و به شدت به افرادی که از خارج از کشور می‌آیند وابسته است.کارشناسان می‌گویند سازمان بهداشت انگلیس حقوقی در حد متوسط به پرستاران می‌دهد و به همین خاطر در رقابت با دیگر کشورها برای کادر درمان جذابیت کمتری دارد.