کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ترور یک پیشمرگ کومه‌له شورشگیر زحمتکشان کوردستان ایران در زرگویزله

روز شنبه ٢۶ اسفندماه، یکی از نیروهای پیشمه‌رگ کومه‌له شورشگیر زحمتکشان کوردستان ایران توسط عوامل رژیم ایران ترور و جانباخت.

«شعیب زارعی» اهل روستای تخته از توابع ژاورود سنندج، فعال سیاسی و از نیروهای پیشمه‌رگ کومه‌له شورشگیر زحمتکشان کوردستان ایران طی یک دسیسه، توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در روستای “زرگویزله” سلیمانیه با ضرب گلوله ترور و جانباخت. منابع مختلف هویت قاتل را “سرکوت احمدی” اهل جوانرود اعلام نمودند. گفته شده، «سرکوت احمدی» عامل نفوذی رژیم چند ساعت پس از ترور «شعیب زارعی» ، در پینجوین توسط نیروهای آسایش اقلیم کوردستان بازداشت شده است. گفتنی است که، جزئیات علت این حادثه در دست بررسی است.