کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم گردهمایی فعالان محیط زیست در بابلسر

روز دوشنبه 29 مهر ماه، برای دومین روز متوالی جمعی از فعالان محیط زیست بابلسر در اعتراض به انتقال آب دریاچه خزر به سمنان در ساحل این شهرستان دست به تجمع زدند.

تجمع کنندگان با اشاره به اینکه اگر آب دریاچه خزر منتقل شود دیگر نه از جنگل های هیرکانی اثری خواهد ماند و نه از آبزیان خزر، بر این نکته تاکید کردند که مردم مازندران به هیچ عنوان اجازه نمی دهند چنین طرح مخربی اجرا شود. در این تجمع که گروه های مختلف سنی و شغلی از زنان و مردان شهرستان بابلسر حضور داشتند پلاکاردهایی با شعار و هشتک “نه به انتقال آب دریای خزر”  حمل شد. معترضان تاکید کردند که  علاوه بر تخریب های زیست محیطی، معیشت کشاورزان مسیر لوله گذاری این خط انتقال نیز به خطر خواهد افتاد که نتیجه اش بیکاری و فقر و حاشیه نشینی صدها هزار نفر از کشاورزان در سواحل دریای خزر است.