کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم گردهمایی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

روز سه شنبه 19 دی ماه،جمعی از بازنشستگان کشوری در استان ها و مراکز شهرهای مختلف ازجمله کردستان، کرمانشاه، تهران، ایلام، یزد، اهواز، قزوین، همدان و دیگر شهرهای ایران دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.

بازنشستگان نسبت به اجرایی نشدن “طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا،افزایش مشکلات اقتصادی،عدم برخورداری از حمایت های بیمه درمانی تکمیلی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه زندگی” معترض هستند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذراندن زندگی ناکافی‌ست؛همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده است.در همین روز،تجمعاتی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی کرمانشاه و اهواز نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی و ساختمان استانداری خوزستان برگزار شد.