کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم گردهمایی بازنشستگان مخابرات در استان های مختلف

برپایه گزارشات دریافت شده،روز دوشنبه 30 بهمن ماه،جمعی از بازنشستگان مخابرات در چند استان کشور در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان مخابرات استان های تهران، تبریز، همدان، کرمان، ارومیه، گلستان، فارس، کردستان، خوزستان، اصفهان، مازندران، لرستان، اراک، سیستان و بلوچستان، اردبیل و چند شهر دیگر در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است اعتراض اصلی آنها “عقب‌ افتادن دستمزدها و تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت” است.