کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۲۴ دی ماه،شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش، اهواز و کرمانشاه در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً و مطابق با یکشنبه‌های اعتراضی مقابل سازمان تأمین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند.

آنها  نسبت به پایین بودن سطح حقوق و مستمری خود اعتراض کردند.این بازنشستگان خواستار بهبود معیشت براساس خط فقر و تورم واقعی و ارائه خدمات درمانی رایگان شدند.همچنین شماری از بازنشستگان صندوق فولاد اصفهان و مازندران در همان روز اقدام به برگزاری تجمع صنفی کردند.بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان و مازندران مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد حضور یافتند و خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند.آنها نیز خواستار اجرای بند یک صورت جلسه ۱۵ مهر ماه هیات مدیره،اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی،دریافت مطالبات معوقه،تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین نامه و قوانین خاص صنعت فولاد و احیای جایگاه آن و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ خود بر اساس نرخ تورم هستند.