کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه 13 خردادماه در چند شهر ایران، در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، شوش، اهواز و کرمانشاه نسبت به پایین بودن سطح حقوق و مستمری اعتراض کردند.این بازنشستگان خواستار بهبود معیشت براساس خط فقر و تورم واقعی همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان شدند. آن‌ها با در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند که “قانون،فصل‌الخطاب است” و بایستی مستمری ها به میزان هزینه‌های زندگی زیاد شود.