کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه 13 اسفندماه در چند شهر ایران در تداوم یکشنبه های اعتراضی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش،اهواز و کرمانشاه نسبت به پایین بودن سطح حقوق و مستمری خود اعتراض کردند.این بازنشستگان خواستار بهبود معیشت براساس خط فقر و تورم واقعی و ارائه خدمات درمانی رایگان شدند.آن‌ها با در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند که “قانون،فصل‌الخطاب است” و بایستی مستمری ها به میزان هزینه‌های زندگی زیاد شود.بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه‌ها پیش با برگزاری تجمع در روزهای یکشنبه هر هفته که به “یکشنبه‌های اعتراضی” شهرت یافته است،برای بهبود شرایط معیشتی و زندگی خود تلاش می‌کنند.