کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم گردهمایی اعتراضی کارگران پارس جنوبی

روز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲، کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه‌های ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۲ و دیگر پالایشگاه‌های واقع در منطقه پارس جنوبی در اعتراض به عدم رسیدگی‌ به خواسته‌هایشان مجددا دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، کارگران در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد، عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، اجرای دو هفته کار و دو هفته استراحت برای کارکنان بخش اداری و پشتیبانی مجتمع، زیرساخت نامناسب خوابگاه‌ها، فرسوده بودن امکانات و تجهیزات و عدم شمول قانون کار برای راننده‌های غیرمالک دست به اعتراض زدند. گفتنی است، کارگران در این حوزه عملیاتی، خواستار برپایی اعتصابات گسترده و مشارکت سایر کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی در اعتراضات هفتگی در اتحاد با سایر بخشهای نفت گردیدند.