کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم گردهمایی اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات

بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه 11 مهرماه 1402،در ادامه اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان از سوی مقامات رژیم، در چندین شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان  مطابق تجمعات هر هفته‌ی دوشنبه‌های اعتراضی، همزمان در شهرهای  تهران، خرم آباد، قروه، بیجار، اراک، اصفهان، زنجان، هرمزگان، کردستان، مریوان، تبریز و اصفهان… با تجمع مقابل شرکت مخابرات شهرهای محل سکونت خود  نسبت به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 89 و رفع مشکلات بیمه درمانی،اعتراض کردند.آنها با سردادن شعار « تا حق خود نگیریم ، دوشنبه ها همینه » تاکید کردند که تا دستیابی به مطالبات خود از حضور در خیابان ها دست نخواهند کشید.