کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم کارزار سه‌شنبه‌های‌ سیاه نه‌‌ به اعدام

تداوم کارزار سه‌شنبه‌های‌ سیاه نه‌‌ به اعدام 1

زندانیان محبوس در دوازده بند مختلف در هفت زندان کشور برای بیست‌دومین هفته برای مقابله با صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام در روز سه شنبه 5 تیرماه، دست به اعتصاب غذا زدند.

تدوام کارزار “سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام” در حالی است که شمار زندانیان مشارکت کننده در این کارزار هفته گذشته و با پیوستن ۹ زندانی عقیدتی واحد سه زندان قزلحصار افزایش یافت. طبق گزارشات منتشر شده، در زندان‌های اوین (بندزنان، بند۴، بند ۶ و بند ۸)، زندان قزلحصار (واحد۳ و واحد ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان خرم آباد، خوی، نقده، سقز و مشهد زندانیان برای بیست‌دومین هفته پیاپی علیه اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.