کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم و گسترش اعتصاب کامیونداران

روز سه شنبه 8 آذرماه اعتصاب کامیونداران برای پنجمین روز ادامه پیدا کرده و به شهرهای بیشتری گسترش یافت.

براساس ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعتصاب کامیونداران در شهرهای اصفهان، کاشان، مرند، سقز، بندرعباس، قزوین و کرمانشاه ادامه داشت و کامیون‌ها از بارگیری خودداری کردند. روز دوشنبه ۷ آذرماه  اعتصاب کامیونداران، علاوه بر شهرهای ذکر شده، در راوند کاشان، اسدآباد همدان و سلفچگان استان قم نیز ادامه داشت. دولت تلاش زیادی کرد تا از اعتصاب کامیونداران در شرایط بحرانی کشور جلوگیری نماید و برای تشویق، اعلام کرد سوخت ترمیمی به آنان تعلق می‌گیرد. اما رانندگان و کامیونداران در حمایت از خیزش سراسری مردم و محکوم کردن سرکوب مردم معترض، به اعتصاب ادامه دادند.