کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم نارضایتی کارگران کارخانه کیش چوب

شماری از کارگران کیش چوب روز جمعه 18 خرداد ماه، نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق خود از سوی کارفرما اعتراض کردند.

کارگران شاغل در مجموعه کیش چوب تقریبا هر ماه حقوق خود را با تاخیر سه تا چهار ماهه دریافت می‌کنند.این کارگران معترض با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق،کارگران کیش چوب را به تنگنا کشانده است،افزودند:کارگران کیش چوب حقوق ماه‌های اسفند، فروردین، و اردیبهشت ماه خود را طلبکارند.گفتنی است، عیدی این کارگران نیز سال گذشته  پرداخت نشده است.همچنین مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات،مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است. لازم به ذکر است، حدود 130 کارگر در مجموعه کیش چوب مشغول کارند که علاوه بر دریافت حداقل حقوق از اضافه کار و برخی مزایای قانونی،عرفی و مناسبتی محروم هستند.