کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم نارضایتی کارکنان رسمی شرکت نفت فلات‌قاره منطقه عملیاتی لاوان

تداوم نارضایتی کارکنان رسمی شرکت نفت فلات‌قاره منطقه عملیاتی لاوان3

روز جمعه 1 تیرماه شماری از پرسنل عملیاتی شرکت نفت فلات قاره در لاوان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

حذف کامل سقف حقوق مناطق عملیاتی نفتی،حذف تبعیض میان کارکنان عملیاتی در سقف پرداخت و برداشتن عناوین پشتیبانی و اصلی تخصصی از مطالبات اصلی این کارگران می باشد.همچنین “استرداد مالیات مکسوره از کارکنان عملیاتی نفتی، عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق های ورشکسته،حذف سقف پاداش پایان خدمت و پرداخت کامل سنوات کارکنان،اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات،اصلاح کف حقوق کارکنان اخیرالاستخدام” از دیگر مطالبات این کارگران معترض شاغل در شرکت نفت فلات قاره لاوان است.