کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم نارضایتی معلمان خرید خدمات

معلمان خرید خدمات صبح روز جمعه 24 فروردین ماه در اعتراض به وضعیتِ بد معیشتی تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،معوقاتِ مزدیِ چند ماهه،مشکلات مربوط به بیمه،نداشتنِ قرارداد کاری مشخص، دلایلِ اعتراض این معلمان است.گفتنی است که آموزش و پرورش به دلیلِ نداشتنِ نیروی رسمی، سالهاست که از معلمانِ خرید خدمات برای تامین بخشی از نیروهای خود استفاده می‌کند.این معلمان معمولا با حقوق ناچیز و به امیدِ آنکه روزی تبدیل وضعیت بشوند،حاضر به کار در شرایط ناعادلانه هستند.موضوع تبدیل وضعیتِ این معلمان بارها در مجلس مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.