کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم ناآرمی‌ها در آلبانی

یکشنبه – ۲ تیر – ۱۳۹۸ , 23 – 06 – 2019

هزاران معترض آلبانی روز شنبه 1 تیرماه در حالی که برخی از آنها ماسکی از چهرۀ “ادی راما” نخست‌وزیر آلبانی بر صورت داشتند، مقابل دفتر او تجمع کردند.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین “نه به انتخاباتی که نامزد مخالفی در آن حضور نداشته باشد” و “ادی راما باید برود” خواستار تحریم انتخابات و کنارگیری نخست وزیر شدند. بیش از چهار ماه از آغاز اعتراضات در آلبانی می‌گذرد و با وجود تداوم ناآرامی‌ها، ادی راما نخست‌وزیر کنونی می‌گوید که مصمم است در تاریخ ۳۰ ژوئن (یکشنبه ۹ تیر) انتخابات شهرداری‌ها را برگزار کند. مخالفان راما، این انتخابات را تحریم کرده و دولت را به تقلب در انتخابات و دیگر انواع سوءاستفاده از قدرت متهم کرده‌اند.