کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم موج حمایت‌ها از دانشجویان دانشگاه هنر

موج حمایت‌ها و اعلام همبستگی‌ها با دانشجویان دانشگاه هنر تهران همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز طی بیانیه‌ای حمایت خود از دانشجویان دانشگاه هنر را اعلام کردند.

در بیانیه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت که روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه در همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر منتشر شد، آمده است: «دانشجویان دانشگاه هنر به دنبال گرفتن حق خودشان در برابر مزدورانی که تا دندان مسلح بودند ایستادگی کردند و این نشان از قدرت و جرات این هنرمندان مستعد است.» جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر و معماری پارس در حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر نوشتند: «ما نیز با محکوم کردن اقدامات اخیر از سوی دانشگاه هنر، هم‌بستگی خود را با دانشجویان این دانشگاه اعلام می‌کنیم و سکوت را جایز نمی‌دانیم.» گفتنی است دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران نیز روز یکشنبه بیانیه مشابهی  کردند. شامگاه چهارشنبه ۲۴ خردادماه شماری از دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به پوشش تحمیلی حاکمیت در پردیس باغ ملی این دانشگاه تحصن کردند. اما بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حراست این دانشگاه بی‌محابا بر دانشجویان معترض حمله بردند و در نتیجه تنی چند از دانشجویان آسیب دیده‌اند.‌همچنین در خبرها آمده که از آغاز این تحصن حراست دانشگاه از رسانیدن آب و مواد خوراکی به دانشجویان و استفاده‌ آنان از سرویس‌ بهداشتی جلوگیری کرده است.