کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم موج بازداشتها در کردستان

درادامه موج بازداشت و احضار شهروندان شهرهای مختلف کردستان به بهانه شرکت در مراسمات نوروزی، طی دو روز اخیر چندین نفر دیگر به نامهای” نعیم محمدپور، هوشیار محمدی، امید اسدی، عادل نادری، سامان میرکی و امید شیخی، بازداشت و یا به نهادهای امنیتی احضار شده اند.

نعیم محمد پور فعال مدنی و فرهنگی، اهل روستای تنگیسر  ساکن سنندج، روز چهارشنبه به دلیل شرکت در مراسم جشن نوروز در روستای تخته، به نهادهای امنیتی سپاه پاسداران احضار و سپس بازداشت شد. هوشیار محمدی  اهل سنندج روز پنجشنبه نیز  به اداره اطلاعات سنندج احضار و سپس بازداشت شد. امید اسدی، سامان میرکی، امید شیخی و عادل نادری چهار شهروند اهل سنندج به همین بهانه  توسط اطلاعات سپاه احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.