کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم ممنوعیت فروش سلاح به عربستان از سوی آلمان‌

روز چهارشنبه 27 شهریرور ماه، دولت آلمان ممنوعیت فروش سلاح به عربستان را برای شش ماه دیگر تمدید کرده است.

سخنگوی دولت آلمان گفته است، ممنوعیت فروش سلاح به دولت عربستان تا پایان مارس سال ۲۰۲۰ تمدید می شود و هیچ قرارداد جدیدی برای فروش سلاح به این کشور مورد تایید و تصویب قرار نخواهد گرفت. بر اساس این گزارش، تحریم فروش سلاح به عربستان از سوی آلمان در حالی تمدید می شود که کشور عربستان به هزینه ای نجومی، تجهیزات پیشرفته نظامی را زا آمریکا و دیگر کشور های بزرگ صادر کننده تامین میکند و عمدتا این کشور را به انبار بزرگ تجهیزات نظامی برای مقاصد سیاسی تبدیل کرده است.