کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم ممنوعیت‌های نرگس محمدی در زندان اوین

حساب کاربری نرگس محمدی در اینستاگرام روز جمعه 20 بهمن ماه از ممنوعیت تلفن و ‌‌ملاقات این زندانی سیاسی به بهانه نگارش نامه به دبیرکل سازمان ملل برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی خبر داد.

حساب کاربری نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی نوشت:از تاریخ هشتم آذر ماه ۱۴۰۲ تلفن و ملاقات نرگس محمدی به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته‌ها به خارج زندان قطع است.مقرر شده بود از پانزدهم بهمن ماه ۱۴۰۲ تلفن و ملاقات وی برقرار شود که رئیس بند زنان اوین محرومیت جدیدی را ابلاغ کرده است.بر اساس دستور جدید نهادهای امنیتی،تلفن ها و ملاقات وی به دلیل ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل و درخواست جرم انگاری آپارتاید همچنان قطع خواهد ماند.