کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم مشکلات کارگران شهرداری ایلام با قطع اعتبار بیمه

تداوم مشکلات کارگران شهرداری ایلام با قطع اعتبار بیمه1

اعتبار خدمات درمان تامین اجتماعی کارگران شهرداری ایلام به علت‌ عدم پرداخت حق بیمه از سوی شهرداری تمدید نشده است.

یک منبع کارگری در شهرداری ایلام گفت:اداره تامین اجتماعی ایلام به دلیل بدهی‌های مالی شهرداری به تامین اجتماعی از تمدید اعتبار درمان کارگرانی که نیازمند خدمات هستند،خودداری کرده است.کارگران خدماتی شهرداری ایلام با بیان اینکه اداره تامین اجتماعی با عدم تمدید بیمه کارگران می‌خواهد به بدهی‌های قبلی خود از کارفرما برسد،افزودند:این عمل اداره تامین اجتماعی ایلام خلاف قانون است چرا که سابقه این کارگران بین 10 تا 15 سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند.عدم تمدید اعتبار درمانی برای تعدادی از کارگران و خانواده‌هایشان که در بیمارستان‌های طرف قرارداد با تامین اجتماعی بستری هستند،مشکلاتی ایجاد کرده است.