کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم مشکلات مزدی نیروهای پیمانکاری مخابرات

تداوم مشکلات نیروهای پیمانکاری مخابرات از بیمه تکمیلیِ تا تبعیضِ

جمعی از نیروهای پیمانکاری روز دوشنبه 28 خردادماه از عدم دریافتِ سنوات و مانده مرخصیِ خود طی بیش از دو سال خبر دادند.

نیروهای پیمانکاری مخابرات گفتند:شرکتِ مخابرات ایران بخش زیادی از نیروهایش را به دست پیمانکاران سپرده و پیمانکاران نیز به راحتی حقوق قانونیِ نیروها را نادیده می‌گیرند.شرکت مخابرات نیز هیچ نظارتی بر عملکردِ پیمانکار خود در قبالِ نیروهایش ندارد.بسیاری از این نیروهای پیمانکاری بعد از 10 تا 20 سال کار،هنوز هم نیروی پیمانکاری هستند چون شرکتِ مخابرات آنها را قبول نمی‌کند و هنوز حقوق ثابت اداره کار می‌گیرند و از مزایا و رفاهیاتی که به نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم می‌دهند،بی‌بهره هستند.