کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم مسمومیت دانش آموزان دختر در چند شهر ایران

روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه،چند مدرسه دخترانه دیگر در شهرهای مختلف ایران مورد هدف حمله شیمیایی نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفتند و چندین دانش آموز به دلیل دچار شدن به مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس گزارش های منتشر شده،شماری از دانش آموزان مدارس دخترانه صدر کرج،فرزانگان ‎سنندج،نرگس ‎خوی،فرزانگان ۲ ارومیه،بنت الهدی ‎تهران و صنعا  در این روز به مسمومیت دچار شدند و ده‌ها دانش آموز این مدارس به مراکز درمانی انتقال داده شدند.به گفته مقامات بیمارستانی وضعیت سلامتی برخی از دانش آموزان ناپایدار می باشد. مراکز امنیتی و مذهبی جمهوری اسلامی در ادامه تلاش های خود برای سرکوب دختران و زنان در ایران،همچننان به حملات شیمیایی خود در مدارس دخترانه ایران ادامه می دهند