کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم فعالیت تبلیغی به مناسب سالروز تاسیس حزب کمونست ایران در سقز

به گزارش دریافتی،  جمعی از دوستان و فعالین  کومه له و حزب کمونیست ایران در شهر سقز در چندین نوبت به مناسب فرا رسیدن 11 شهریور، سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران دست به فعالیت تبلغی زدند.

برپایه این گزارش، نخست روز شنبه 10 شهریور ماه، جمعی از دوستان و هواداران کومه له و حزب کمونیست این در دو واحدجداگانه و همزمان با روشن کردن آتشی بزرگ بر بلندیهای روستای “کانی نیاز” و جاده صالح آباد ۱۱ شهریورسالروز تشکیل حزب کمونیست ایران را گرامیداشتند. دوشنبه شب هفته جاری نیز جمعی دیگری از هواداران و دوستان کومه له و حزب کمونیست ایران با پخش تراکتهای تبلیغاتی در خیابان معلم، چهار راه آزادی، ۲۲بهمن،  خیابان سعدی، میدان جامی، بخش زیادی ازخیابان فخررازی، خیابان حافظ، خیابان رودکی، تپه مالان و کوچه های خیابان شهدا”  سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران را گرامیداشتند.