کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم فشار نهادهای امنیتی علیه معلمان

در ادامه فشار نهادهای دولتی علیه معلمان، منصوره سرافراز و رحیم دانیالی از فعالین صنفی معلمان آبدانانو گیلان به بازنشستگی اجباری و انفصال از خدمت محکوم شدند.

هیات تخلفات آموزش و پرورش استان گیلان طی حکمی منصوره سرافراز از فعالین گیلان را به بازنشستگی اجباری با ۲۵ روز و تقلیل گروه محکوم کرد.  در مصداق های صدور این رای مواردی چون تحصن برای رتبه بندی و تجمع اعتراضی جلوی اموزش و پرورش آمده است. همچنین رحیم دانیالی، دبیر در شهرستان آبدنان با ۲۸ سال سابقه، طی حکمی که از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان ایلام صادر گردید، به ۳ ماه انفصال از خدمت و قطع رتبه‌بندی محکوم شد.  برخی از اتهامات این معلم حمایت از اعتراضات سال گذشته در فضای مجازی و شرکت در تجمعات معلمان عنوان شده است. گفتنی است هیات تخلفات بعنوان بازوی نهادهای امنیتی عملاَ به عامل اصلی سرکوب معلمان تبدیل شده است.