کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم فشار نهادهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه یاسوج

طی روزهای اخیر و در جریان سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی،در دانشگاه یاسوج دستکم 60 دانشجو با احکام انضباطی دو ترم تعلیق با احتساب سنوات و محرومیت دائم ‌از تسهیلات رفاهی محکوم شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،از این میان برای حداقل 10 نفر از دانشجویان،حکم پیشنهادی اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل صادر شده است.همچنین برای چندین نفر نیز حکم تبدیل دوره روزانه به شبانه صادر شده است.بر اساس گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور،رسیدگی به پرونده‌ها،روندی کاملا غیرقانونی داشته است.در تمامی این احکام،دفاعیه دانشجویان پس از ابلاغ حکم اخذ شده و احکام بلافاصله پس از ابلاغ،اجرایی شده و بسیاری از دانشجویان بصورت شبانه از خوابگاه اخراج شده اند.گفته می‌شود که همه این احکام تنها در عرض دو هفته صادر شدند.آنچه گفته شد،تنها بخش کوچکی از سرکوب‌های مقامات حکومتی صورت گرفته بر علیه دانشجویان کشور است.