کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم فشار علیه فعالین صنفی معلمان

در ادامه‌ی تداوم فشار بر فعالان صنفی، روز شنبه 31 تیر ماه پرونده‌ی جدیدی برای “عاتکه رجبی” در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تایباد، با اتهامی مبنی بر “حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب” تشکیل شده است.

پیش از این عاتکه رجبی روز ۱۹ اردیبهشت، پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در تجمع اعتراضی مقابل آموزش و پرورش مشهد بازداشت شده بود. این فعال صنفی سپس با تودیع وثیقه یک میلیارد و پانصد هزارتومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد. او مهر ماه گذشته نیز به دلیل انتشار پیام‌های ویدئویی در حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از محل کار خود اخراج شده بود. گفتنی است فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان در دو سال گذشته و به‌ویژه در پی اعتراض‌ها به بروز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانه ایران تشدید شده است. بسیاری از معلمان معترض احکام اخراج یا بازنشستگی اجباری دریافت کرده و تعدادی از معلمان بازداشت شده‌اند و شماری نیز برای تحمل حکم‌های حبس از پیش صادر شده، به زندان منتقل شده‌اند.