کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم فشار بر دامداران ارومیه

گزارشات منتشر شده در روز شنبه 10 تیرماه ،حاکی از تداوم فشار بر دامداران ارومیه و مصادره هفتصد راس دام توسط نیروهای سپاه پاسداران است.

فشار مضاعف بر دامداران در کوهستان‌های اطراف ارومیه طی هفته‌های گذشته شدت گرفته است.حدود ٧٠٠ راس دام دامداران کُرد در چراگاه‌های ارتفاعات دالامپر و بز سینا توسط نیروهای سپاه پاسداران ضبط و مصادره شده است.