کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم فشارهای امنیتی بر دانشجویان در آغاز سال تحصیلی

کانال اطلاع رسانی روابط عمومی دانشجویان متحد روز سه شنبه 4 مهرماه در گزارشی نوشت که حراست دانشگاه تهران مانع ورود دانشجویان با روسری از درب اصلی شده و اعلام کرده برای ورود،دانشجویان ملزم به پوشیدن مقنعه و مانتو تا پایین زانو هستند.

بر اساس اعلام این کانال دانشجویی،گشت‌های حجاب نیز در محوطه‌ مرکزی دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرده‌اند.همچنین رییس کل حراست دانشگاه،با ضرب‌وشتم و عربده‌کشی مانع از ورود یک دانشجوی دختر به بهانه “نداشتن حجاب اجباری” شد.به گفته دانشجویان حاضر در صحنه،حوالی ساعت یک و پانزده دقیقه ظهر،این مسئول حراست پس از داد و بیداد و حرکاتی به دور از شأن همراه با برخورد فیزیکی با این دانشجوی دختر،مانع از ورود وی شد.گفتنی‌است که این مسئول حراست پیش از این نیز مواردی از برخورد شدید و غیرقانونی با دانشجویان را داشته است.