کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم فشارهای امنیتی بر دانشجویان در آغاز سال تحصیلی

کانال دانشجویان امیرکبیر روز شنبه 8 مهرماه از ممنوع‌الورود شدن دست‌کم 12 دانشجو دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد.

به نوشته این کانال تلگرامی، کمتر از یک هفته پس از بازگشایی دانشگاه‌‌ها،دست‌کم 9 نفر از دانشجویان پسر و 3 نفر از دانشجویان دختر این دانشگاه ممنوع‌الورود شده و در این میان،دانشجویانی که پیشتر سابقه بازداشت داشتند نیز حضور دارند.دانشگاه‌ها از مهم‌ترین کانون‌های اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا امینی بود. بر اساس گزارش‌ها بیش از 700 دانشجو در ارتباط با این اعتراض‌ها بازداشت شدند.گفته میشود که برخی دانشجویان معترض از تحصیل تعلیق و از دانشگاه اخراج یا تبعید شدند و شمار دیگری نیز از سوی دادگاه‌های رژیم به حبس، ممنوع‌الخروجی و شلاق محکوم شدند.