کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم شعارنویسی جوانان آزادیخواه در حمایت از توماج صالحی

روز شنبه 11 آذرماه،جمعی از جوانان آزادیخواه و مبارز که اکثریت آنها را زنان تشکیل می‌دادند در شهرهای مختلف ایران با نوشتن شعارهای اعتراضی در سطح شهرهای محل سکونت خود از توماج صالحی حمایت کردند.

جوانان مبارز در شهرهای کردستان، همدان و مناطق مختلف تهران اقدام به انجام فعالیت‌های میدانی در اعتراض به بازداشت خشونت‌آمیز توماج صالحی خواننده مردمی کردند.این شهروندان آزادیخواه و پبشرو همچنان بنرهای اعتراضی در اتوبان علی در حمایت از توماج صالحی و در اعتراض به بازداشت مجدد و همراه با خشونت وی نصب کردند و شعارهای اعتراضی سردادند.