کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم سیاستهای سرکوب علیه دستفرشان سنندج

تداوم سیاستهای سرکوب علیه دستفرشان سنندج

 

بنابه خبر دریافتی، در ادامه سرکوب دستفروشان، شهرداری و فرمانداری قصد دارند روز شنبه 13 اسفند ماه برای جمع آوری دستفروشانِ خیایان فردوسی، به آنان حمله کنند.

با انشتار این خبر، کلیه دستفروشان خیابان فردوسی اعلام کرده اند آمادگی هرگونه مقابله با نیروهای سرکوبگر را دارند و قصد ندارند تنها راه درآمد خود خانواده هایشان را ترک کنند. گفته می شود فرمانداری و شهرداری سنندج برای یورش به دستفروشان از نیروهای انتظامی درخواست کمک کرده اند اما به آنان گفته شده این مسئله ربطی به نیروهای انتظامی ندارد و حاضر به همکاری نشدند. درهمین حال جمعی از دستفروشان سنندج با انشتار این خبر  از مردم شهر سنندج خواستند که در برابر این سرکوبگران بایستند و از دست فروشان شهر دفاع کنند. گفتنی است دست فروشی و کولبری و از این نوع به اصطلاح مشاغل جز شغل به حساب نمی آید و اینها ارمغان خود حکومت ننگین جمهوری اسلامی و نشان از عقب ماندگی اقتصادی کردستان و نبود شغل و کار در این منطقه است.