کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم سرکوب فعالین معلمان

به گزارش شوراهای صنفی فرهنگیان، لیدا اسماعیلی و علیرضا همتی دو فعال صنفی معلمان به بازنشستگی اجباری و انفصال موقت محکوم شد.

بر اساس این حکم، لیدا اسماعیلی، فعال صنفی فرهنگیان البرز توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی اجباری و علیرضا همتی فعال صنفی فرهنگیان ایلام توسط هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات به مدت سه ماه به انفصال موقت از خدمت محکوم شدند.گفتنی است شرکت در تجمعات صنفی فرهنگیان و همراهی با اعتراضات ۱۴۰۱ از جمله اتهامات مطروحه علیه این افراد می باشد.