کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم سرکوب دانشجویان دانشگاه های مختلف

بر اساس گزارش “کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان”، کمیته انضباطی دست‌کم ۱۲۲ دانشجو را از تحصیل محروم، تعلیق یا به دانشگاه‌های شهرهای دیگر تبعید کرده است.

“کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان” در تازه‌تازین گزارش خود درباره سرکوب دانشجویان، اسامی ۱۲۲ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف را منتشر کرده است که به دلیل مشارکت یا حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده‌اند. بر اساس گزارش این کمیته، کمیته انضباطی دانشگاه‌ها بسیاری از دانشجویان را به احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل، تبعید دانشگاه‌های شهرهای دیگر و همچنین اخراج از دانشگاه محکوم کرده است.